Därför borde alla kunna första hjälpen och HLR

Föreställ dig att du kommer först till en olycksplats. Med rätt kunskaper om första hjälpen och HLR kan du faktiskt rädda liv. Enligt HLR rådet visar flera studier att HLR som påbörjas direkt ökar chansen till överlevnad med hela 2-3 gånger jämfört med om du väntar till ambulansen kommit. Det är också bra att känna till hur du hanterar eventuell blödning eller chock hos den drabbade.

Vad är HLR egentligen?

HLR står för hjärt-lungräddning. När du gör hjärt-lungräddning så gör du flera så kallade bröstkompressioner för att på så sätt hålla igång hjärtat och blodcirkulationen tills hjälp anländer. Det innebär att du med dina händer trycker rytmiskt 30 gånger på den medvetslöse personens bröstkorg. Med jämna mellanrum pausar du och gör istället två inandningar i den medvetslöses mun för att tillföra syre till blodet. Läs gärna utförligare instruktioner på Vårdguiden 1177.

Arbetsordningen vid första hjälpen

Kanske har du hört talas om ABC? Idag talar man oftare om L-ABC där L står för Livsfarligt läge som innebär att det första man ska göra är att kontrollera olycksplatsen så att den inte innebär fara för varken livräddaren eller den drabbade. A står för andning och finns ingen andning så påbörjar man HLR Hjälpen. När personen andas stoppar man eventuella blödningar, B, och sist fokuserar man på att lindra chock.

Related Post