Vad forskas det om idag?

Det forskas om massor med olika saker idag, liksom det gjorts tidigare. Det är viktigt att det tas fram olika rön om huruvida man kan ta fram nya mediciner och annat som kan rädda liv. Sedan slutet av 70-talet så har det forskats kring barncancer och det har gett resultat då fyra av fem botas idag mot för trettio år sedan då bara ett av fyra barn överlevde cancern.Vi är duktiga i Sverige då det kommer till forskning av olika slag. Barncancer är en av många sjukdomar som det forskas kring. Förutom cancer så forskas det kring diabetes, demens, syntetiska benmaterial, nanopartiklar, transplantation av lungor, stamceller, arbetsmiljö ja listan kan göras hur lång som helst. Det är viktigt att vi får reda på hur saker och ting står till och att vi kan förbättra saker och ting. Sjukdomar kan vara det som det forskas mest om då vår hälsa är det viktigaste vi har.Men även vår miljö och det vardagliga livet är viktigt att det forskas kring. Huruvida vi mår i vår psykosociala miljö. Vad händer med oss i stressiga miljöer och vad kan vi förändra för att få en bättre arbetsmiljö inom detta område. Det finns forskare inom många områden och inte minst vid Nobelpriset så ser vi en personer hyllas för framsteg inom olika områden där det forskas. Nobelstiftelsen delar ut pris för fysik, kemi, fysiologi eller medicin. Dessa tre områden som har med vetenskap att göra.

Related Post