Forskningsrön i vår tid

Det forskas konstant om hur saker och ting fungerar i vår samtid. Man gör olika framsteg vid olika typer av forskning och det är alltid spännande och intressant att följa dessa. Denna sajt kommer inte till ge några djuplodande svar på olika forskning utan mer en sajt som ska hjälpa oss att förstå hur saker och ting ligger till.

Tillgång till material

Tack vare Internet så har vi tillgång till mycket material och massor med olika saker, både forskning och annat. Vi ska försöka understryka en del saker som vi anser vara så pass intressant att vi vill dela med oss av detta. Det kan vara allt från forskning till hur vi använder oss av Internet.

Viktigt med källgranskning

Det är lika viktigt för oss som för alla andra att källgranska det vi skriver om. Samtidigt så uppmanar vi de som läser våra artiklar att granska det vi skrivit och om vi inte har angett våra källor, gärna kontaktar oss för att påpeka detta. Vi som skriver på denna sajt har en önskan om att få ut våra artiklar till en större massa.

Modern forskning

Dagens moderna forskning består bland annat om stamceller, och det forskas mycker huruvida man kan bota diabetes och andra sjukdomar med hjälp av dessa. Även inom konsten så pågår forskning för att få mer förståelse för både samtida och modern konst. Men också att öka intresset för konsten.

Related Post