Hur minskar vi våran stress?

Stress är en vanlig och naturlig del av vardagen. Under årtusenden har den varit ett livsviktigt verktyg för att undvika fara, men nu i dagens samhälle är den ett hot mot våran hälsa. Hjärt-lungfonden skriver att stress är en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och att långvarig stress gör så att vi lättare blir sjuka.Så hur minskar man sin stress? Alla har olika svar, så vad ska man välja? Det finns många olika saker som rekommenderas. Många föreslår allt från träning och avslappningsövningar till att dricka te, ett varmt bad, lugnande musik, lavendelolja och olika produkter som exempelvis detta armband som man kan hitta på nätet.

Två enkla steg för minskad stress

Det finns två viktiga bitar i stresshantering. Förståelse och notering. För att kunna bli lugnare och mindre stressad måste man förstå varför och hur stressen uppstår. Den enkla varianten är: upptäcka hot – förbereda för hot (exempelvis pulsökning) – ansträngning – vila. Man kan ta bort hotet, motverka kroppens respons (sänka sin puls) eller anstränga sig.

Din väg framåt

Så när man vet varför olika reaktioner uppstår är det bara att börja experimentera. Prova att lura hjärna till att det är dags för vila/avslappning. Hjärnan kan inte skilja på äkta stress och föreställd stress, detsamma gäller vila. Bli en äkta vetenskapsman, glöm inte att notera dina resultat. Du förtjänar ro!

Related Post