Category: Forskning

Vad forskas det om idag?

Det forskas om massor med olika saker idag, liksom det gjorts tidigare. Det är viktigt att det tas fram olika rön om huruvida man kan ta fram nya mediciner och

Forskningsrön i vår tid

Det forskas konstant om hur saker och ting fungerar i vår samtid. Man gör olika framsteg vid olika typer av forskning och det är alltid spännande och intressant att följa